×

Vad är högsta tillåtna hastighet för ett fordon med en lgf-skylt?

Vad är högsta tillåtna hastighet för ett fordon med en lgf-skylt?

Vad är högsta tillåtna hastighet för ett fordon med en lgf-skylt?

Det första du antagligen frågar dig själv är ”Vad är en lgf-skylt?” och det är en bra fråga! En lgf-skylt, eller långsamtgåendefordonskylt, är en orange triangulär skylt som placeras på ett fordon som inte kan överstiga en hastighet av 40 km/h på en allmän väg. Men vad är då den högsta tillåtna hastigheten för ett sådant fordon?

Fordonskategori Lgf-Skylt krävs Högsta tillåtna hastighet
Traktor Ja 40 km/h
Motorredskap klass I Ja 40 km/h
Lastbil Nej 90 km/h
Personbil Nej 110-120 km/h

Om vi går till verket. För fordon med lgf-skylt är den högsta tillåtna hastigheten 40 km/h. Så olika fordon som traktorer och vissa typer av motorredskap, vilka kräver denna skylt, får alltså inte överstiga denna hastighetsbegränsning. Det kan verka som en långsam färd för några, men säkerhet kommer alltid först, inte sant?

Varför är hastighetsbegränsningen viktig?

Tja, för det första är det lagligt krav. Ingen vill bli bötfälld eller förlora sitt körkort för att ha brutit mot hastighetsgränserna. Men det finns större saker på spel här. Föreställ dig en traktor som tar en skarp sväng i 90 km/h. Faktum är att fordon med hög tyngdpunkt och låg maximal hastighet är mer benägna att välta vid höga hastigheter.

Att komma ihåg

  • Fordon med en lgf-skylt får inte överstiga en hastighet av 40 km/h på vägen.
  • Att bryta mot denna lag kan leda till böter och till och med förlora ditt körkort.
  • Säkerhet kommer först, även om det innebär att gå lite långsammare.

Skylten finns där av en anledning. Så nästa gång du ser en orang

Publicera kommentar