×

Undersköterska lön: statistiken som avslöjar var lönen är som högst

Undersköterska lön: statistiken som avslöjar var lönen är som högst

Undersköterska lön: statistiken som avslöjar var lönen är som högst

En undersköterska är någon som får livet att gå runt för människor i behov av vård, och assisterar annan vårdpersonal, till exempel läkare och sjuksköterskor. Det är ett oerhört viktigt arbete men ofta tungt och stressigt på grund av personalbrist, som i sin tur kanske beror på den låga lönen.

Snabbfakta om lönenivå för undersköterska 2022

ANSTÄLLNINGGENOMSNITTLIG LÖN:
Kommunal 30 500 kronor per månad
Landsting 31 400 kronor per månad
Privat28 900 kronor per månad

Positivt med varierande arbetsuppgifter

För att utbilda dig till undersköterska ska du välja ett vård- och omsorgsprogram på gymnasiet eller komvux. Om du planerar att bli undersköterska ska du veta att det är väldigt lätt att få jobb som nyexaminerad, men många vittnar om att det är tunga arbetsförhållanden, som den låga lönen inte väger upp för. Men innan vi går in på lönen ska vi först reda ut vad en undersköterska är, och vad hon eller han gör på sitt arbete.

Om man pratar med en undersköterska förstår man snabbt att det som är roligt och positivt med att vara undersköterska är att vara nära patienten och att arbetsuppgifterna kan variera stort. En undersköterska finns där för människor som behöver hjälp på ett eller annat sätt. Det kan handla om vård och stöd eller vardagsbestyr. Undersköterskan kan också ha i uppgift att ge stöd åt anhöriga till den sjuke.

Det är viktigt för en undersköterska att kunna se behov hos en vårdtagare och till exempel hjälpa till med förberedelser inför en läkarundersökning, eller lugna nerverna på en patient som är spruträdd.

Olika arbetsplatser men liknande uppgifter

En undersköterska kan jobba på många olika arbetsplatser, till exempel äldreboende, hemtjänst, sjukhus, förlossningsavdelning, ungdomsmottagning, kvinnohälsa eller gynekologi. Det är många gånger liknande arbetsuppgifter för en undersköterska på de olika arbetsplatserna. 

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Ta prover, till exempel blodsocker eller CRP
  • Kontrollera temperaturen och pulsen på patienten 
  • Mäta blodtryck 
  • Assistera läkaren eller barnmorskan vid undersökningar 
  • Lägga om sår
  • Sätta sonder och katetrar
  • Dela ut mediciner 
  • Tvätta och klä på patienten
  • Skriva dokumentation och rapporter 
  • Städa och bädda

På en BB-avdelning får undersköterskorna även hjälpa till med att visa hur amning går till, byta blöjor och förbereda familjerna för att få komma hem med sin nya bebis.

Så mycket tjänar en undersköterska – jämför lägst och högst lön

Lönen varierar med vilken erfarenhet undersköterskan har och vilken arbetsplats hon jobbar på. En undersköterska kan också få tillägg på lönen beroende på om hon jobbar på obekväma arbetstider. Dessa tillägg kan variera månad till månad, utefter undersköterskans schema, men ligger oftast någonstans mellan 2 900 – 3 500 kr extra i månaden.

Vad tjänar en undersköterska i äldreomsorgen

Den genomsnittliga grundlönen för en kommunalanställd undersköterska år 2022 är 30 500 kr i månaden, vilket blir cirka 20 100 kronor per månad efter skatt. En kommunal lön för en undersköterska 2021 var i genomsnitt 30 400 kronor per månad. En kommunalt anställd undersköterska jobbar främst inom äldreomsorg och hemtjänst.

Bäst betalt inom landstinget

Den bästa genomsnittslönen för undersköterskor har landstingsanställda där ingångslönen är 31 400 kr i månaden. Inom landstinget är undersköterskor oftast anställda på sjukhus, vårdcentraler, akuten eller på specialistmottagningar.

Om man jämför landets regioner ser vi att en undersköterska tjänar som mest i Stockholmsregionen och som minst i Norrland. 

Lönen för undersköterskor i privata sektorn eller i bemanningsföretag

Den genomsnittliga lönen är, med sina 28 900 kr i månaden före skatt, lägst i den privata sektorn. 

Det går också att vara anställd som undersköterska i företag med bemanning, så att de hyr ut arbetskraften, så kallad hyrundersköterska. Även om bemanningsföretagen hävdar att du får mer i lön hos dem så visar en undersökning som Kommunalarbetaren gjort, att lönen du i slutändan får ut är ungefär samma som kommunala anställningar, men med betydligt sämre villkor. De har till exempel inte kollektivavtal för sina anställda. Dock kan du välja att vara mer flexibel under ett sådant avtal, så det har sina för- och nackdelar.

Jämförelse med norska undersköterskor

En undersköterska i Norge har en genomsnittslön på cirka 45 000 kronor per månad, det vill säga väsentligt mer, men bor man i Norge är levnadskostnaderna mycket högre.

Publicera kommentar