×

Hur stänger man av iphone 12?

Hur stänger man av iphone 12?

Att stänga av en telefon som fungerar är inte så komplicerat. Men vad ska man göra när telefonen inte svarar alls? Den kanske lyser och visar upp startskärmen, men inget händer när man rör vid touchscreen eller trycker på knapparna. Riktigt irriterande, men försök inte lösa problemet genom att slå eller skaka telefonen. Det fungerar dåligt. Det finns en enkel lösning! 

Så här kan du stänga av iphone 12 som hängt sig:

  1. Tryck på volymhöjningsknappen, och släpp den snabbt igen. 
  2. Tryck på volymsänkningsknappen och släpp den snabbt igen. 
  3. Håll sedan in sidoknappen.
  4. Släpp sidoknappen när du ser Apples logotype. 

Hur stänger man av iphone 11 och iphone 13?

Du gör precis som i beskrivningen ovanför. Det fungerar dessutom på iphone X och iphone 8. Har du en tidigare modell, som iphone 7 är det lite annorlunda. På iphone 7 håller du in volymsänkningsknappen och sidoknappen samtidigt tills Apples logotype syns, då släpper du knapparna. 

Dagens mobiltelefoner är nästan aldrig avstängda!

Tidigare var det ett ständigt problem med att mobiltelefonerna låste sig i tid och otid. Med bättre programvara har vi idag mer stabila telefoner och det är faktiskt ganska sällan man behöver tvångsavsluta sin iphone. På många sätt vittnar frågan  “hur stänger man av iphone 12” om ett annat fenomen med dagens mobiltelefoner, och dagens datorer. Vi stänger nästan aldrig av dem!

Borde vi stänga av vår elektronik mer?

Om vi är klara med vårt surfande ställer vi apparaten på standby och väcker den när vi behöver den igen. Att stänga av elektronik är någon som mer och mer hör till historien, eller? Det finns undersökningar som visar att standbyläge drar en himla massa onödig energi, och energi är något vi behöver spara på. Kanske borde vi önska att fler frågar hur man stänger av sin iphone 12!

Publicera kommentar