×

Hur många får man åka i en epa?

Hur många får man åka i en epa?

Epa-traktorn är kult och lite av en symbol för tonårslivet då många ungdomar som ännu inte nått körkortsålderna väljer att köra just epa-traktor. Inte sällan är epa-traktorerna också färgglada med starka personliga uttryck. 

Även om en epa är speciell och inte går lika snabbt som en vanlig bil måste man som förare följa vissa lagar och regler för a-traktor, eller epa-traktor som det också kallas. Hur många får man åka i en epa och måste man ha bälte i epa är bara några av de frågor som man måste ha svar på.

Epa-traktor ålder – hur gammal måste man vara för att få köra?

För att få köra epa-traktor måste man ha uppnått en ålder av 15 år. Merparten av de ungdomar som kör epa gör bara detta tills de är berättigade att ta körkort och köra vanlig bil. Men det finns inget som säger att man inte kan köra epa som tjugo-, trettio-, fyrtio- eller femtioåring. Inte heller som pensionär.

Hur många får man åka i en epa – vad säger Trafikverket?

Det är vissa som undrar om man får man sitta 3 i en epa. Det korta svaret är ja, om det inte utgör någon fara. Med detta menas lite förenklat att man inte får ta med fler passagerare än att de kan placeras i fordonet på ett säkert sätt.

Många vill därför ha svar på frågan; måste man ha bälte i epa? Det behöver man faktiskt inte och man kan heller inte straffas om man inte har bälte på sig. Men man skulle kunna tolka regeln som att har man så många passagerare med sig i epa-traktorn att de inte kan sätta på sig bältet, så utgör detta i sig en fara och då bryter man mot lagen.

När man ska ta med passagerare i sin epa-traktor gäller det också att ta hänsyn till fordonets högsta tillåtna lastvikt. Det betyder i de flesta fall att man inte kan proppa epa-traktorn full med kompisar.

Vad är skillnaden mellan en epa- och a-traktor?

Ingen. Transportstyrelsens beskrivning av en a-traktor säger att det är ett motorfordon som består av en ombyggd bil. Från början var den tänkt att dra fordon och arbetsredskap med. Med åren togs a-traktorn över av ungdomar som i stället valde att kalla fordonet epa-traktor. I transportstyrelsens fordonsregister kallas alla epa-traktorer för a-traktor.

Publicera kommentar