×

Hur många dör i Sverige varje år?

Hur många dör i Sverige varje år?

Frågan låter makaber, men döden når oss alla till slut. Det är något vi helt enkelt måste acceptera. Om vi har tur får vi leva hela livet ut tills kroppen slutligen säger adjö, eller så har vi mindre tur och råkar ta ett steg för mycket i trafiken.

Enligt Statistikmyndigheten dör det i genomsnitt 92 000 människor varje år i Sverige. 6,13 procent av landets drygt 10,5 miljoner invånare kanske inte låter som så mycket, men tänk istället att hela Mariestad, Nynäshamn och plus hela Gotland skulle försvinna bara så där, vartenda år. Hela Jönköping utsuddad från kartan. Det är ju lite sjukt ändå.

Hur många dör av cancer i Sverige varje år?

Den största dödsorsaken i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar, det vill säga hjärtinfarkt och stroke, vilket inte är så förvånade då 58 procent av alla som dog 2021 var 80 år eller äldre. Och då är det inte så svårt att gissa vad den näst största dödsorsaken är.

För personer under 80 år är det tumörsjukdomar, dvs. cancer, som är den vanligaste dödsorsaken. År 2020 avled 22 514 personer av cancer, av vilket lungcancer var, och fortfarande är, den största cancerformen, följt av prostata-, bukspottkörtel-, tjocktarms- och bröstcancer. År 2018 dog 22 518 personer, vilket ger en bra uppskattning för frågan “hur många dör i cancer i Sverige varje år?”.

Den tredje största dödsorsaken

Så om den största dödsorsaken är hjärtinfarkt och stroke, och den andra är cancer, vad är då den tredje? Är det droger? Bilolyckor? Influensa? Cigaretter? Eller, ja, cigaretter ingår väl i diagnosen för lungcancer – om det inte nu finns folk som råkar sätta dem i halsen.

Enligt Socialstyrelsens statistik år 2021 var den tredje största dödsorsaken i Sverige olika mellan könen, eller i alla fall mellan de två juridiska könen man och kvinna. För män var det covid-19 som var den tredje vanligaste dödsorsaken, medan för kvinnor så låg covid-19 inte ens på topp-fem-listan.

Psykiska sjukdomar och beteendestörningar var istället den tredje mest vanliga dödsorsaken för kvinnor, där vaskulär och ospecificerad demens utgör de största fallen. Enligt Statistiska centralbyråns uppskattning för frågan “hur många dör i Sverige varje år?” kan man säga att den totala summan är mer eller mindre jämnt fördelad mellan de binära könen, dvs. 46 000 vardera.

Publicera kommentar