×

Hur länge klarar man sig utan mat?

Hur länge klarar man sig utan mat?

Kroppen behöver vatten och mat för att fungera. Utan vätska kommer kroppen snabbt att bli uttorkad, vilket gör att blodvolymen blir för liten och att kroppens celler inte fungerar som de ska. Den processen går relativt fort. 

Får man inte i sig mat kommer kroppen att sakna energi, protein för att bygga upp vävnad och andra ämnen som gör att ämnesomsättningen fungerar. Men matbrist är inte lika akut som vattenbrist även om det i båda fallen handlar om dagar innan det blir farligt. 

Hur länge klarar man sig utan vatten?

Det går inte att sluta kissa eftersom urinen är en biprodukt av att kroppen renar blodet i njurarna. Den reningen är livsviktig och kan aldrig stängas av. Alltså måste man dricka vatten för att ersätta det vatten som man kissar ut. Utan att dricka dör man inom några få dagar. 

Exakt var gränsen går är svårt att säga eftersom vätskebristen påverkas av en mängd faktorer. Man klarar sig längre om man är inaktiv och befinner sig i skugga i en sval miljö. Man klarar sig också bättre om man får i sig vätskerik mat, men sämre om man inte heller kan äta eller måste äta salt mat. I slutändan kommer också personens egna förutsättningar att påverka, vissa klarar av vätskebrist bättre än andra. 

Hur länge kan man klara sig utan mat?

Om man inte äter, men kan dricka vatten, kan man överleva betydligt längre. I hungerstrejker är det inte ovanligt att personer kan klara mellan tre och fyra veckor innan de kollapsar eller får avbryta på grund av livshotande tillstånd. 

Men även här påverkar aktivitetsnivå, i vilken miljö man befinner sig och den svältande personens förutsättningar. Generellt har man sett att män med ett BMI under 13 och kvinnor med ett BMI under 11 inte kan överleva. Det är väldigt låga nivåer. För en man på 180 cm motsvarar ett BMI på 13 en vikt på 42 kg. 

Matbrist hos barn och unga

Hur länge klarar man sig utan mat beror också på ålder. Barn och unga som växer behöver betydligt mer mat än vuxna. Även om barn och unga kanske klarar sig lika länge som vuxna innan de dör, kan en generell matbrist ge långvariga hälsoeffekter som man inte ser hos äldre individer som växt klart. 

Publicera kommentar