×

Vad påverkar priset på bitcoin egentligen?

Vad påverkar priset på bitcoin egentligen?

Att handla med bitcoin, som du till exempel kan göra på the bitcoin pro, är populärt. Men för att kunna handla med bitcoin och samtidigt veta vad du gör borde du ha koll på vad som påverkar priset för en bitcoin. Det får du precis nu i denna artikel. 

OBS: Tänk på att handel med bitcoin är en högriskinvestering. Du kan lika gärna förlora pengar som tjäna pengar. Kursen för bitcoin rör sig fort, så satsa bara pengar du har råd att vara utan om du väljer att investera i bitcoin. 

5 saker som påverkar priset för bitcoin

  1. Utbud och efterfrågan. 
  2. Hur mycket det kostar att minea fram bitcoin. 
  3. Hur det går för konkurrerande kryptovalutor. 
  4. Lagar och regler. 
  5. Valutans rykte. 

Nedan berättar vi om de faktorer vi precis upplyst dig om i större detalj.

1. Utbud och efterfrågan på bitcoin

Utbudet spelar en stor roll när det kommer till priset för en bitcoin. Så om det råder brist på bitcoin är kursen hög och vice versa. 

Utbudet av bitcoin minskar stadigt på grund av den halveringsprocess som pågår. Den processen innebär att det antal nya bitcoin som tillverkas blir lägre och lägre vart fjärde år, vilket som sagt driver upp utbudet såväl som priset för en bitcoin. 

Fast tänk på att det finns fler faktorer som påverkar kursen för bitcoin. Så en uppåtgående trend för bitcoinkursen är inte garanterad. 

2. Hur mycket det kostar att ta fram bitcoin

För att ta fram bitcoin måste man gräva efter bitcoin. Det är en process som betyder att en dator, exempelvis en stark dator med starkt grafikkort löser krångliga ekvationer och som belöning får bitcoin för besväret.

Hur mycket datorkraft som krävs för att ta fram nya bitcoin påverkar också kursen för bitcoin. När du kan ta fram en bitcoin med lite datorkraft blir kursen lägre, främst då det blir billigare att ta fram bitcoin för gemene man. 

3. Hur det går för andra valutor

Hur det går för andra kryptovalutor påverkar i högsta grad kursen för bitcoin. Om en annan kryptovaluta tar över bitcoins dominerande ställning minskar efterfrågan på bitcoin samtidigt som kursen sjunker. Tvärtom blir bitcoin mer värda om den skulle bli än mer populär. Att någon annan kryptovaluta tar över bitcoins dominerande ställning är mycket osannolikt. 

4. Regler och lagar

Då bitcoin är en decentraliserad valuta har regeringar inte mycket att säga till om, men lite kan de påverka. Länder såsom Kina har bannlyst bitcoin, och när något sådant händer sjunker kursen för en bitcoin. Likaså har regler som gynnar användningen av bitcoin en positiv effekt på kursen. 

5. Ryktet för valutan

Om det visar sig att många brottslingar använder bitcoin, eller annat händer som ställer till problem, då är det sannolikt att kursen för bitcoin sjunker. Likaså kommer kursen för en bitcoin öka om det visar sig att valutan hamnar i positivt ljus i media. Exempelvis tack vare den ökade integriteten man får. 

Om du investerar i bitcoin

Om du väljer att investera i bitcoin ska du tänka på att bara investera pengar du har råd att vara utan. En annan sak att ha i åtanke är att kursen för bitcoin och andra kryptovalutor i regel rör sig snabbt vilket gör att kryptoinvesteringar ska räknas som en högriskinvestering. 

Vad är bitcoin?

Bitcoin är en kryptovaluta som är baserad på blockkedjeteknik som gör att varje transaktion ska räknas som säker. Den person eller grupp som uppfann bitcoin kallar sig för Satoshi Nakamoto. 

 

Publicera kommentar