×

Spaning: AI-trender 2023

Spaning: AI-trender 2023

Artificiell intelligens fortsätter att utvecklas snabbare än någon kunde ha förutsett och nya användningsområden tycks dyka upp hela tiden. Vi har tagit en närmare titt på fem spännande AI-trender som kommer dominera 2023.

AI hjälper företag att fatta smartare beslut

Även inom företagsvärlden ser man stora möjligheter med den nya tekniken. Säljföretag som använder AI kan på ett enklare sätt förutsäga kundbeteenden och på så sätt effektivisera processen och förbättra kundupplevelsen. Intresset inom e-handelsbranschen är stort för AI, då den nya tekniken med maskininlärning och dataanalys har möjlighet att ta fram skräddarsydda erbjudanden för kunderna, baserat på deras beteenden och preferenser. I bästa fall kan AI bidra till fler upprepade köp.

Det är också möjligt att använda tekniken för att förbättra lagerhantering och logistik inom e-handeln. Genom att använda den nya maskininlärningen har företagen bättre möjligheter att förutsäga efterfrågan på olika produkter samt undvika att ha alltför stora lager med produkter som inte säljer.

AI har även möjlighet att förändra och förbättra kundtjänsten på många företag. Genom att använda AI-teknik som till exempel chatbots kan företagen erbjuda snabbare och mer effektiv kundsupport, vilket kan öka kundnöjdheten.

Den nya AI-tekniken kan även användas i marknadsföringen för nätcasinon. Genom att analysera data från spelarens beteende och preferenser kan den nya AI-teknologin skapa mer effektiva marknadsföringskampanjer. Till exempel skulle AI kunna rekommendera särskilda bonusar eller erbjudanden vilket gör det enklare för en spelare att hitta dagens bästa svenska casinon för freespins.

AI-teknik i bilar

Ett av de mest påtagliga områdena där AI blir allt mer närvarande är självkörande fordon. Stora framsteg har gjorts inom området maskininlärning, vilket nu möjliggör användningen av AI i självkörande bilar, något som för några år sedan kändes som science fiction.

Förespråkare menar att AI kan öka säkerheten på vägarna genom att hjälpa föraren att ta beslut baserat på realtidsinformation från sensorer och kameror. En av de stora fördelarna med självkörande bilar som använder AI är att de snabbt kan anpassa sig till olika trafiksituationer på ett sätt som är omöjligt för en traditionell förare. En självkörande bil med AI kan lära sig att navigera i olika väderförhållanden och på olika typer av vägar, vilket är särskilt fördelaktigt för körning på isiga skandinaviska vintervägar.

Genom att använda den nya tekniken kan risken för olyckor minska, vilket har gjort att stora bilföretag investerar stora summor pengar i forskning och utveckling av självkörande fordon med AI. Intresset för AI inom logistik- och transportsektorn är också stort.

Så används AI inom hälso- och sjukvård

Något som har diskuterats länge är den ökade användningen av AI inom hälso- och sjukvården. Forskningen har lagt ner stora resurser på att undersöka hur tekniken kan användas inom bland annat diagnostik. 

Den stora fördelen är att AI-tekniken kan analysera stora mängder data och därmed skapa möjligheter att ställa snabbare och bättre diagnoser, något som är oerhört viktigt i behandlingen av många sjukdomar. AI-teknik tros även kunna identifiera faktorer som kan förbises av människor. Förhoppningen är att AI ska bidra till en tidigare diagnos, bättre behandling och minska eventuella risker för felbehandlingar.

Dessutom tros den nya tekniken kunna bidra till att hantera den ökande arbetsbelastningen inom hälso- och sjukvården. Genom att använda tekniken kan schemaläggning och rapportering utföras effektivare, vilket frigör vårdpersonalens tid. Kort sagt handlar det om att hantera vårdresurserna på ett smartare sätt med hjälp av AI..

AI skapar ett säkrare samhälle

Cybersäkerhet blir allt viktigare i takt med att världen blir alltmer digitaliserad. Idag sköter vi det mesta online. Vi kan beställa mat online, streama filmer och lyssna på musik. Samtidigt ökar också risken för cyberattacker.

Angripare kan utnyttja sårbarheter i mjukvara för att stjäla känsliga uppgifter. Därför är det självklart väldigt viktigt att organisationer och enskilda individer tar cybersäkerhet på allvar. På så sätt kan man skydda sig mot hoten som finns i samhället. Dagens säkerhetssystem erbjuder en hög trygghet, men AI tros faktiskt kunna höja säkerheten ytterligare. Eftersom AI kan analysera stora mängder data kan systemet snabbt upptäcka avvikande beteenden, något som kan indikera en kommande attack.

På så sätt kan alltså AI bidra till en säkrare digital miljö. Vidare har systemet möjlighet att automatisera säkerhetsuppdateringar, vilket minskar risken för att den mänskliga faktorn orsakar problem.

AI i hemmet

Redan idag används AI-teknik för att göra livet lite enklare och mer effektivt i hemmet. Den som använder en röstassistent kan till exempel få smarta uppdateringar och ställa in påminnelser med hjälp av AI. Självklart kan den nya tekniken även användas för att till exempel övervaka hemmet.

Många använder också så kallade smarta hem-enheter som kan kopplas ihop med en app.. Sensorer kan till exempel upptäcka om ett inbrott håller på att ske och skicka en varning till användaren via appen.

Kort sagt sker det just nu en ökad integration av den nya tekniken i vår vardag. När tekniken fungerar som bäst kan den lösa enkla problem och effektivisera vardagspusslet.

Än så länge är personliga AI-robotar något som ännu inte har gjort sitt intåg i våra hem. Med andra ord återstår det att se om även detta kommer att bli en del av den nya AI-verkligheten.

Förändrar samhället på många sätt

Som vi redan har fastställt har AI-tekniken redan förändrat flera samhällsområden, och i framtiden kan vi förvänta oss att den kommer att påverka ännu fler aspekter av vårt vardagsliv.

Många experter menar till exempel att AI kommer att användas inom finanssektorn för att kunna förutsäga ekonomiska trender samt automatisera många finansiella processer.

AI-tekniken gör även sitt intåg inom konstområdet. Vi har redan sett exempel på hur AI-tekniken kan användas för att skapa konstverk och musik.

Det diskuteras också om AI kommer att användas inom undervisningen. AI-baserade appar skulle kunna användas för att följa elevernas utveckling och förmågor.

Kort sagt är det svårt att föreställa sig alla sätt som AI-tekniken kan användas på under de kommande åren. Det är viktigt att ta hänsyn till potentiella risker och etiska frågor som uppkommer vid användning av den nya tekniken.

Publicera kommentar