×

Vilken ålder får barn bestämma var de ska bo

Vilken ålder får barn bestämma var de ska bo

Vilken ålder får barn bestämma var de ska bo?

Du kanske tror att barn kan börja bestämma var de ska bo när de blir tonåringar, men det är inte riktigt så enkelt. Faktum är att det inte finns en specifik ålder då barn får lagligt anses kompetenta att bestämma var de vill bo efter en separation eller skilsmässa.

Istället är det en bedömning gjord på individuell basis där barnets mognad, förståelse och förmåga till självbestämmande beaktas. Men undrar du, ”Räcker det?”
Vetenskapligt sett uppnår barn sitt fulla beslutsfattande förstånd vid ungefär 12 års ålder. Men juridiskt sett finns det mycket mer att ta hänsyn till.

Åldersgrupp Barnets önskemål Beslutsfattande förmåga
Under 7 år Svårt att formulera Låg
7-12 år Börjar uttrycka önskemål Medel
12-15 år Önskemål tydligt uttryckta Hög
Över 15 år Mature, well-articulated wish Väldigt hög

Vilken roll spelar barnets åsikt?

Enligt svensk lag ska barnets åsikt alltid tas i beaktande i frågor som rör deras boende. Men det betyder inte att barnets önskemål alltid kommer att avgöra saken.

  • Första, domstolen kommer att ta hänsyn till barnets åsikt. Balance detta mot vad de tror är i barnets bästa intresse.
  • Andra, foräldrar och andra vuxna kan också ha sin åsikt. Deras åsikter kan väga tungt om domstolen tror att de är i barnets bästa intresse.

Så medan det inte finns en specifik ålder då barn får bestämma var de ska bo, är det viktigt att deras åsikter hörs och beaktas. Slutligen spel

Publicera kommentar