×

Svenskar och grammatik

Svenskar och grammatik

Det finns många saker som är krångliga för den som ska lära sig det svenska språket. De grammatiska reglerna är många och komplicerade, och för att kunna formulera grammatiskt korrekta meningar i tal och skrift krävs att man har lång erfarenhet av det svenska språket. Men faktum är att det är många som har svenska som modersmål som också har svårt att använda språket helt korrekt i alla lägen. Läs mer om ordval och andra grammatiska dilemman som kan dyka upp när man ska formulera en mening.

Det svenska språket, den standardsvenska eller rikssvenska som talas idag, är relativt ungt och har inte funnits alls lika länge som många av världens andra språk. Det finns svenska folkmål som till viss mån lever vidare fortfarande och som har tydliga kopplingar till fornsvenskan, som är det språk som talades långt tillbaka i Sverige.

I grunden är svenskan ett östnordiskt språk som har någonstans runt 10 miljoner användare. Det är i princip endast människor som bor i Sverige som talar svenska och det är inte ett språk som har lyckats ta sig till andra delar av världen, sånär som på Åland och Finland där det finns en tydlig geografisk och historisk koppling till Sverige. Det finns också en del människor som talar svenska i Estland, men det är en relativt liten del av befolkningen och det är inte på något sätt ett officiellt språk här.

Det svenska språket är också en del av den indoeuropeiska språkfamiljen, och man hör till de germanska och nordgermanska språkfamiljerna. Dessutom har man det latinska alfabetet som skriftsystem. Det i sig gör att det finns likheter med andra språk inom samma språkfamiljer och delvis har det här bidragit till att den som har svenska som modersmål har goda förutsättningar att lära sig andra språk. Däremot ska man ha med sig att den vanligaste ordföljden i det svenska språket inte är samma som i exempelvis det tyska språket eller det engelska språket.

Många grammatiska regler i det svenska språket

För många som ska lära sig svenska har det visat sig att det grammatiska skelett som det svenska språket är uppbyggt på inte är det enklaste att lära sig. Det har genom historien skett en del förändringar av språket och ser man till språkhistorien kan man göra nedslag i fornnordiskan, fornsvenskan, nysvenskan och den moderna svenskan som används i dagens läge. Med dessa förändringar har det också skett stora grammatiska förändringar som är viktiga att väga in till hela bilden.

Det finns ett antal grammatiska regler som skiljer sig från andra språk och som gör svenskan till ett lite krångligt språk att lära sig. Men vad man ska ha med sig är att det finns stora likheter med germanska språk, som alltså är den språkfamilj som det svenska språket tillhör.

Ett exempel är att det finns förutbestämt hur man i bestämd form ska använda sig av språket till specifika ord, som exempelvis den/det eller om det ska vara en/ett. Det är på liknande sätt med engelskan där man ska använda sig av the eller a/an och der/die/das eller ein/eine/ein i tyskan. Det i sig är en likhet som kan göra det enklare att anamma språket om man har lärt sig ett annat germanskt språk tidigare.

Om vi ser till det svenska ordförrådet är det till stora delar av ett germanskt ursprung, av naturliga skäl. Det i sig är anledningen till att man kan hitta starka kopplingar till det tyska språket, då primärt vad som brukar kallas lågtyskan. Dessutom finns det många låneord från det engelska språket. När det gäller moderna ord har det här framför allt med den moderna kulturella kopplingen till England och andra engelskspråkiga länder.

På det hela taget kan man konstatera att svenska är ett relativt komplicerat språk att lära sig och man står ofta inför olika val när det gäller val av ord. Det finns också en tydlig trend i den moderna svenskan som säger att människor slarvar med grammatiken. Det är en liknande trend man kan se när det gäller andra språk. En del menar på att det kan ha att göra med sättet som vi nu lever våra liv, med helt andra teknologiska förutsättningar. Digitaliseringen i sig tros ha bidragit till en uppluckring av språket och hur det används.

 

 

 

Publicera kommentar