×

Kan man med hopprep webbkryss

Kan man med hopprep webbkryss

Ett KW betyder i ett korsords sammanhang, keyword och är i det stora hela själva nyckelordet i kordsordet. Här är frågan till nyckelordet, kan man med hopprep webbkryss.

Nyckelordet i ett korsord är det starka ordet som oftast är gulmarkerade eller ifyllda rutor, men de kan också vara markerade med siffror eller på något annat sätt utmärkta. Detta är ordet som till slut ska binda ihop hela korsordet till en helhet.

Svar: Kan man med hopprep – Hoppa, Mima

Publicera kommentar