×

Hur många stridsvagnar har Sverige?

tank

Hur många stridsvagnar har Sverige?

År 2021 hade Sverige använt stridsvagnar i hundra år. Sedan dess har många olika modeller kommit och gått, samtidigt som tekniken har utvecklats enormt mycket. Det fanns helt andra behov under nittonhundratalets början och krigföringen skedde på ett annat sätt än idag. Hur behoven ser ut i framtiden vet ingen, men det spekuleras kring att införandet av drönare och robotar kan vara början på slutet för stridsvagnen. 

Stridsvagnens kombination av stor eldkraft, rörlighet och skydd var unik när den kom. Detta trots att de tidiga modellerna inte var lika säkra eller kraftfulla som de är idag. Den första stridsvagnen kom redan 1915, men togs aldrig i bruk på slagfälten. Den har dock stått till grund för alla efterkommande stridsvagnsmodeller.

Men nog om historia, du vill ju veta: hur många stridsvagnar har Sverige? Ett kort svar är: cirka 120 stycken. 

Hur många soldater har Sverige?

Att vara nyfiken på olika länders försvar är naturligt, speciellt när världsläget ter sig lite instabilt. Det är dock svårt att få fram exakta siffror angående det försvar som finns i till exempel Ryssland, Ukraina eller till och med Sverige.

För Sverige finns det fakta på försvarets officiella hemsida, men de är även öppna med att de inte vill vara för precisa eller ge för mycket information. De vill ju inte att främmande makter vet varenda detalj i det svenska försvaret. Man får anta att andra länder har ungefär samma tankesätt. 

Man kan också tycka att det borde finnas ett mycket enkelt svar på frågan “Hur många soldater har Sverige”. Det är dock lite komplicerat att svara på, eftersom det finns många olika sorters soldater. Det finns yrkesofficerare, hemvärn, deltidssjömän och så vidare. Men om man räknar ihop alla är svaret att det finns drygt 54 900 kvinnor och män i Försvarsmakten.

Publicera kommentar