×

Bacchus … … … män än neptunus

Bacchus … … … män än neptunus

Bacchus … … … män än neptunus

När vi talar om Bacchus, är det vanligt att tänka på fest och glädje, eftersom han är känt som vinens gud i den romerska mytologin. Men vet ni, att i vissa avseenden kan Bacchus vara mer mänsklig än självaste havsguden Neptunus?

Bacchus, även känd som Dionysos inom den grekiska mytologin, ses ofta som kontrasten till Neptunus stränga och allvarliga natur. Medan Neptunus ibland verkar avlägsen och oantastlig, är Bacchus relaterad till det mänskliga och känner en glädje som ofta speglas av de som firar till hans ära.

Bacchus/Dionysos Neptunus/Poseidon Gemensamma drag
Vinens och glädjens gud Havens gud båda är romerska gudar
Festlig och utåtriktad Sträng och allvarlig Har kontroll över naturliga element
mänsklig karaktär avlägsen och oantastlig Bör beskyddas och respekteras

Men varför är det så att Bacchus framstår som mer mänsklig än Neptunus? Kanske för att vin, som Bacchus regerar över, är så tätt förknippat med mänsklig glädje och gemenskap. Eller kanske för att havet ofta verkar så främmande och skrämmande, i kontrast till det bekanta och hemtrevliga vinet.

Så vem vinner i slutändan, Bacchus eller Neptunus? Det är en fråga som bara du kan svara på. Kom ihåg, det handlar inte bara om vem som är mest kraftfull, det handlar om vem som bäst representerar det mänskliga hjärtat och själen.

Publicera kommentar